ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Aug 01, 2018 5:40:36 AM

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓ เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัยฯ แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่