ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Mar 02, 2018 6:22:37 AM

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่๓ โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชุมหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย

ภาพกิจกกรรมเพิ่มเติม ที่นี่