ประชุมกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Oct 20, 2017 6:54:11 AM

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ ประชุมกรรมการวิทยาลัย โดยมี ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นหารือชี้แนะแนวทางของวิทยาลัย ให้บรรลุตามจุดประสงค์ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัย