ประชุมวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Oct 30, 2017 2:23:40 PM

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ประธานในที่ประชุม โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้ มีวาระต่างๆในการประชุม อีกทั้งยังมีการแนะนำตัวบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการปรึกษาหาลือ แนวทางของวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุยในสายงานต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่