ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสบช. กระทรวงสาธารณสุข

วันที่โพสต์: Dec 13, 2018 4:33:18 AM

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน ในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้ทางโรงเรียนต่างๆทราบถึงวิทยาลัยในเครือข่าย ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้อาจารย์ได้แนะแนวทางนักเรียนที่จะจบชั้น ม.๖ ที่กำลังหาสถาบันศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ดี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่