พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่โพสต์: Jan 23, 2020 4:19:27 AM

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ภาพ จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมที่นี่