พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโดยอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

วันที่โพสต์: Aug 31, 2020 10:41:23 AM

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณ อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษา ณ ชั้น ๓ อาคารอนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่