พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่โพสต์: Apr 26, 2019 7:5:28 AM

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล กล่าวต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่