พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Oct 23, 2018 3:0:11 AM

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศูนย์ราชการหลังใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมอีกด้วย ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส โดยมิได้เกิดเหตุร้ายเหมือนเช่นนานาประเทศ ทำให้ เราเป็นไทอยู่จนทุกวันนี้ และทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศสยามให้มีกระทรวงต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่