มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที่๕ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Jan 19, 2018 9:58:26 AM

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ม.ค. ๖๑ กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม "มหานครแห่งไหมเกมส์ SMART BRAIN & HEALTH ครั้งที๕ " ประจำปี๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยาลัยสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมด้วยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาค แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยเครือข่าย สวสท.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่