มอบของชำร่วยในพิธีถวายดอกไม้จันทร์

วันที่โพสต์: Oct 20, 2017 7:52:44 AM

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด รก.รองผอ.ด้านอำนวยการเป็นตัวแทน ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบของชำร่วยให้กับ นายครรชิต ใจยงค์ ท่านรองนพ. บริหารงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี ณ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศ จำลองของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่