ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Nov 28, 2019 7:2:30 AM

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรม ที่นี่