วันครบรอบธงชาติไทย ๑๐๐ปี

วันที่โพสต์: Sep 28, 2017 6:37:52 AM

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย พร้อมร้องเพลงชาติไทย โดยมีตัวแทนนักศึกษา เล่าประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย เนื่องในวันขึ้นพระราชทานธงชาติไทยครบ ๑๐๐ปี ในการนี้ ผอ.วิทยาลัยฯ และรอง ผอ.ด้านกิจการนักศึกษา ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่๙ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลที่ดีในเมืองไทย และได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต และอาจารย์ ในทุกๆเช้าวันพุธของสัปดาห์ด้วย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่