วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

วันที่โพสต์: Jul 13, 2018 3:11:13 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี และมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการทำพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการให้บริการคลินิกรักษาฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่