วันไหว้ครูวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Aug 15, 2019 8:29:30 AM

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดพิธีวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่