วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓

วันที่โพสต์: Sep 12, 2018 7:24:7 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๖๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานไหว้ครูประจำวิทยาลัยฯ โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณบดีการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาเข้าร่วมในพิธี ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่