วันไหว้ครู วพอ.ปจ. ปีการศึกษา๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

วันที่โพสต์: Nov 28, 2019 6:30:51 AM

เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำวิทยาลัย โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี คณบดี การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมในพิธี และมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายด้าน ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

เครดิตรูปภาพ อ.ธีรเดช

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่