ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่โพสต์: Jun 04, 2019 6:9:12 AM

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะเดินทาง

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่