อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่โพสต์: Dec 16, 2017 1:38:15 PM

ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรหัวเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่