อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน สสอ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่โพสต์: Jun 05, 2017 10:6:9 AM

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิด ณ ภูเขางาม พาโนรามา นครนายก โดยมีสาธารณสุขอำเภอจาก ๗ จังหวัด จำนวนผู้เข้าอบรม ๙๑ ท่าน และมีการจำลองฐานต่างๆในการทดสอบปฏิบัติ อีกทั้งมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับท่านที่ผ่านหลักสูตรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมคลิก ที่นี่

ภาพรับใบประกาศนียบัตร ที่นี่