ออกหน่วยชุมชน ผช.พท. ๔๓๐ชม.

วันที่โพสต์: Mar 02, 2018 7:14:31 AM

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๑ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โครงการนวดไทย ๔๓๐ชม. ลงชุมชนออกหน่วยจิตอาสา ณ ศาลากลางบ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ให้บริการนวด อบประคบ นวดน้ำมัน ฟรีกับประชาชน ม.๑ บ้านแหลมหิน ในการรักษา เพื่อเป็นการทดสอบหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๔๓๐ ชม. มาแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่