โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑

วันที่โพสต์: May 09, 2018 7:32:44 AM

เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พ.ค. ๖๑ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายภาคกลาง ๑ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคกลาง ๑ ณ สนง.บริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่