โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี๓ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 7:9:58 AM

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่