โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง

วันที่โพสต์: Jul 14, 2017 4:56:44 AM

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมมีอาจารย์ และบุคลากร ในการนี้มีผู้ปกครอง และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม เพื่อทราบประวัติของวิทยาลัย แนวทางการศึกษาที่วิทยาลัย และทราบเรื่องกฏระเบียบของทางวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่