โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Nov 02, 2017 10:25:28 AM

วันที่ ๑ - ๒ พ.ย. ๖๐ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ได้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัย ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดทั้งรู้จักวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่