โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่โพสต์: Jun 05, 2019 9:40:21 AM

โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กิจกรรม การนวดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่