โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21

วันที่โพสต์: Jun 06, 2017 9:29:15 AM

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในเครือข่าย สวสท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗ สถาบัน กิจกรรมที่จัดเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำสาระ ทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เหมาะกับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาพกิจกรรม ที่นี่