โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

วันที่โพสต์: Dec 08, 2017 8:44:12 AM

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ ผอ.สมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร ภายใต้กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่