โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร (กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง)

วันที่โพสต์: May 23, 2018 3:55:7 AM

โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร

กิจกรรมอบรมนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง (เด็กกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดิน)

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ อาคารอเนกสัมพันธ์ ชั้นบน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่