โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องอายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 7:38:31 AM

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"อายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จากศิษย์เก่าวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจ

ประมวลผลภาพกิจกรรม ที่นี่