โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Apr 11, 2018 5:47:29 AM

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทยสานสายใยครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ บ้านแหลมหิน ม.๑ ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้อำนวยการสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ประชาชน และผุ้ใหญ่หมู่บ้านแหลมหินเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตร อาหารแห้ง ดูแลตรวจสุขภาพสมาชิกภายใต้ครอบครัวเสมือน ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงไว้อันดีงาม และยังได้มีจิตใจในการให้บริการด้วยจิตอาสาปลูกฝังนักศึกษา บุคลากรให้เป็นคนดีในสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่