โครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทย สานสายใยครอบครัว ปี2560

วันที่โพสต์: Apr 11, 2017 9:30:30 AM

วันอังคาร ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบอุ่นหัวใจสงกรานต์ไทย สานสายใยครอบครัว ภายใต้ครอบครัวเสมือน ณ ลานกิจกรรมบ้านแหลมหิน หมู่ที่ ๑ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๓ และบุคลากรได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผอ.วสส.ชลบุรี นายประเสริฐ อัตโตหิ ร่วมงานในโอกาศนี้ด้วย ตลอดทั้งในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ใหญ่ จัดประกวดทำอาหารจากสมุนไพรอัญชัน เป็นต้น โดยมีเครือญาติภายใต้ครอบครัวเสมือนเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยของชุมชน สร้างความรักใคร่ ปลูกฝังตระหนักรู้ถึงคุณค่าเข้าใจ จุดมุ่งหมาย เห็นความสำคญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่โบราณ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่