โรงเรียนบ้านแหลมหิน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สมุนไพร ว.อภัยภูเบศรฯ

วันที่โพสต์: Feb 04, 2020 8:1:14 AM

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อๆนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะกษาดูงานโรงเรียนบ้านแหลมหิน เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ให้กับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวนนักเรียน ๑๗๐ คน พร้อมคณะครู ๑๐ ท่าน ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศึกษาดุงาน พร้อมมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยมอบให้ความรู้ และจัดกิจกรรมแต่ละฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรต่างๆ และการใช้สมุนไพรไทยในการรักษา การเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่